Certyfikaty

Jobs4Work może poszczycić się wieloma certyfikatami, które świadczą o jakości świadczonych usług. Wiele płaszczyzn działalności firmy poddawanych jest regularnym kontrolom i ocenom. Poniżej prezentujemy zdobyte przez nas certyfikaty.

VCU Certificaat

VCU

Posiadamy certyfikat VCU. Oznacza to, że zwracamy szczególną uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników.

NBBU Certificaat

NBBU

Jobs4Work jest członkiem NBBU – organizacji zrzeszającej biura pracy tymczasowej. Certyfikat ten gwarantuje, że firma spełnia rygorystyczne standardy, dzięki czemu jest wiarygodnym partnerem w swojej branży.

VRO Certificaat

VRO

VRO to organ dbający o przestrzeganie prawa i wszelkich norm przez agencje pracy.Aby uzyskać certyfikat VRO pracodawca jest regularnie kontrolowany w sferze wypłacania wynagrodzeń, warunków mieszkalnych, w kwestiach podatkowych i ubezpieczeń. .

SNF Certificaat

SNF

Certyfikat SNF definiuje standardy tymczasowego zakwaterowania i prowadzi rejestr firm spełniających i utrzymujących standardy zakwaterowania dla migrantów zarobkowych.

Stichting Normering Arbeid certificaat

NEN 4400.01

Jobs4Work posiada certyfikat NEN 4400.01. Oznacza to, że mamy wystarczająco wyczerpujący zestaw reguł i praw. Aby ten certyfikat otrzymać i zachować biuro pośrednictwa pracy musi być regularnie kontrolowane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

pools-certificaat-Cirkel-120x120

Wojewódzki Urzad Pracy w Poznaniu

Certyfikat nadany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Jobs4Work Polska Sp. z o.o. został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 3082. Jobs4Work Polska Sp. z o.o. spełnia wszelkie normy i poddawany jest regularnym kontrolom.